چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397

آگهي تجديد مناقصه عمومي ( 2479 / 140 / 97 )

 • 26 فروردین 1397
 • 373
 • 0
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي  ( 2479 / 140 / 97 ) ( شماره مجوز  178  .  1397 )   نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – مديريت مخابرات ...

آگهي تجديد مناقصه عمومي ( 2450 / 130 / 97 )

 • 19 فروردین 1397
 • 395
 • 0
آگهي تجديد مناقصه عمومي دو  مرحله اي با اخذ سپرده   ( 2450 / 130 / 97 ) (  شماره مجوز  88  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – مديريت ك...

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي ( 2468/550/97 )

 • 18 فروردین 1397
 • 403
 • 0
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي  ( 2468/550/97 ) ( شماره مجوز  81  .  1397  )     نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه غرب. موضوع مناقصه: &n...

آگهي مناقصه عمومي ( 2457 / 130 / 97 )

 • 18 فروردین 1397
 • 234
 • 0
آگهي مناقصه عمومي دو  مرحله اي با اخذ سپرده   ( 2457 / 130 / 97 ) (  شماره مجوز  56  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – مديريت كالا م...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 40/1250/97 )

 • 18 فروردین 1397
 • 247
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  ( 40/1250/97 ) (  شماره مجوز  55  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه تهران موضوع مناقصه : تغییر کا...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 39/1250/96 )

 • 18 فروردین 1397
 • 249
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 39/1250/96 ) (  شماره مجوز  57  .  1397  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گذار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه تهران موضوع مناقصه : تعمیرات اساسی ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 5/1400/97 )

 • 15 فروردین 1397
 • 292
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 5/1400/97 ) ( شماره مجوز 5958 . 1396 ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه­گذار: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه شمال موضوع ...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2484 / 600 / 97 )

 • 15 فروردین 1397
 • 275
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2484 / 600 / 97 ) ( شماره مجوز  5911  .  1396  ) نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه فارس موضوع مناقصه: پيمان تعويض پوشش...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 2461/ 140/ 97 )

 • 15 فروردین 1397
 • 228
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي ( 2461/ 140/ 97 ) (  شماره مجوز 5942  .  1396  ) نوبت اول / نوبت دوم مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – مديريت مخابرات موضوع مناقصه :...

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 4/1400/97 )

 • 15 فروردین 1397
 • 212
 • 0
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( 4/1400/97 ) ( شماره مجوز 5951 . 1396 )   نوبت اول / نوبت دوم   مناقصه­گذار: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه شمال ...
صفحه 1 از 130ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها