شنبه 11 آذر 1402

منطقه شمالشرق

حوزه عملیاتی این منطقه استان های سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی را در بر می گیرد. تامین سوخت این استان ها بخصوص سمنان و خراسان رضوی که به جهت وجود مرقد مطهر حضرت ثامن الحجج (ع) از حجم بالایی برخوردار است،توسط بیش از یک هزار کیلومتر خطوط لوله، چهارمرکز انتقال نفت، چهار تاسیسات نفت و چندین ایستگاه مخابراتی به صورت شبانه روزی به انجام می رسد. این منطقه سوخت پنج استان کشور را تامین می کند. مرکز منطقه در شهرستان شاهرود است.

جریان قطره های نفتی در لوله ها و گذرشان از یکی از تاریخی ترین مناطق زندگی انسان، بوی طبیعت خاموش را در این مراکز انتقال نفت می پراکند و اینچنین می شود که نگاه نافذ قطره های نفت با نگاه آشنای انسان هفت هزار ساله در سرزمین زعفران و فیروزه عجین می شود و چشمان مواد نفتی با نگاهی تازه به خراسان و شمال شرق می نگرند. نگاهی زعفرانی و فیروزه ای چون نگاه کبوتران حرم رضوی به زائران صحن.

اهمیت مخابرات و سازماندهی ارتباط بین سایت های گوناگون شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران چنان است که نام آن با خطوط لوله عجین شده است. شبکه گسترده مخابراتی و استفاده از آخرین فناوری ها و تامین ارتباط بدون قطعی با ضریب اطمینان 99.99 از عوامل مهم پشتیبان در انتقال فرآورده های نفتی محسوب می شود. مخابرات این منطقه وظیفه تامین ارتباطات مخابراتی مورد نیاز شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق و مراکز انتقال نفت و تاسیسات تابعه در استان سمنان و خراسان رضوی را بر عهده دارد. همچنین سایر شرکت های تابعه وزارت نفت و ارگان ها و ادارات دیگر نیز از خدمات مخابراتی شرکت بهره مند می گردند. جهت تسریع در نگهداری و تعمیرات با توجه به گستردگی و پراکندگی جغرافیایی حوزه عملیاتی معاونت مخابرات، واحد مخابرات در مرکز منطقه شاهرود و مشهد مقدس مستقر شده و انجام وظیفه می کند.

واحدهای فنی، عملیاتی ، ستادی و نیروهای پرتلاش منطقه شمالشرق همه تلاش خود را برای انتقال ایمن، سریع و بهینه فرآورده های نفتی بکار می گیرند و هم زمان در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی در صیانت از سرمایه های انسانی و دیگر مواهب خدادادی بخصوص محیط زیست کوشا می باشند.

گواهینامه های بین المللی :

گواهینامه مدیریت کیفیت (iso 9001)

گواهینامه مدیریت زیست محیطی (iso 14001)

و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (Ohsas 18001)

سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

سیستم مدیریت انرژی (iso 50001) .

مراکز انتقال نفت :

سمنان، شهید سربرزگر (شاهرود)، سبزوار و امام تقی

تاسیسات :

سمنان، دامغان، شهید سربرزگر (شاهرود)، سبزوار، نیشابور، مشهد مقدس و تربت حیدریه

ایستگاه های مخابراتی :

عبدل آباد، عبدل آباد پسیو،  آهوان پاس، دامغان، شاهرود، قطری، میاندشت، ریوند هیل، سویز، شورآب، پخش سبزوار، آغنج، امام تقی، رباط سفید، پخش مشهد، گدار خراسان، سنگ بست، نیروگاه نیشابور، تربت حیدریه، نیروگاه سمنان، شاهرود هیل، نیروگاه شاهرود و زائر سرای نفت مشهد.

نشانی : شاهرود . خیابان نفت . شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق .

تلفن : 32332046-023 کدپستی : 3617796911