جمعه 31 شهریور 1402

منطقه جنوب شرق

مركز منطقه جنوبشرق در دل كوير در 7كيلومتري شهر رفسنجان ، در كنار بزرگراه رفسنجان/يزد و در ارتفاع 1495 متر از سطح دريا قرار دارد . در سمت مغرب مركز منطقه و فاصله 5كيلومتري مركز انتقال نفت و تاسيسات رفسنجان و در مشرق آن شهرك نفت با 94 منزل سازماني قرار گرفته است .

 

خطوط لوله استحفاظي منطقه

146 كيلومتر خطوط لوله 26اينچ بندرعباس/رفسنجان با ظرفيت حمل 48000متر مكعب در روز

413كيلومتر خطوط لوله 20اينچ رفسنجان/اصفهان با ظرفيت حمل 32000متر مكعب در روز

635كيلومتر خطوط لوله 16اينچ رفسنجان/اصفهان با ظرفيت حمل 19000متر مكعب در روز

215كيلومتر خطوط لوله 14اينچ رفسنجان/اصفهان با ظرفيت حمل 16000متر مكعب در روز

 

مراكز انتقال نفت و تاسيسات تابعه

تاسيسات كرمان (سردار شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني) ( 20كيلومتري شهر كرمان )

تاسيسات سيرجان ( جوار شهر سيرجان )

مركز انتقال نفت و تاسيسات يزد ( جوار شهر يزد )‌

مركز انتقال نفت و تاسيسات نايين ( 20كيلومتري شهر نايين )

مركز انتقال نفت و تاسيسات رفسنجان ( 10كيلومتري شهر رفسنجان )

پشتيباني

در مجموع (48) ايستگاه حفاظت كاتدي و (‌99) دستگاه ولو بين راهي مجموعه خطوط لوله منطقه جنوبشرق را پشتيباني مي كنند .

راهبري اين مجموعه از طريق (77) دستگاه خودرو سبك و (55) دستگاه خودرو سنگين ، فوق سنگين و ساختماني انجام مي گردد .

مخابرات

تعداد كل ايستگاه‌هاي مخابراتي

15 ايستگاه اصلي عبارتند از : رفسنجانكوه ،‌لاشكار ،‌سيرجان ،‌چاهراز ،‌سميع آباد ،‌نائين شهر ،‌هفتادر، نوگنبد ، اردكان ،‌يزدشهر ،‌قدير آباد ، شمش ، بياض ،‌كبوتر خانه و مركز منطقه .

8ايستگاه فرعي عبارتند از : مركز انتقال نفت رفسنجان ، TCI رفسنجان ،مركز انتقال نفت يزد ، TCI ‌يزد ، TCI نائين ، مركز انتقال نفت نائين ،‌تاسيسات قديم كرمان ، تاسيسات جديد كرمان .