پنجشنبه 28 تیر 1397

آگهي مزايده عمومي ( 2480/350/96 )

 • 01 بهمن 1396
 • 174
 • 0
آگهي مزايده عمومي  (  2480/350/96    )  ( شماره مجوز 4992  .  1396  )   نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه خوزستان  در نظر دارد اقلام ذيل را از ...

آگهي تجديد مزايده عمومي(2392 /700/ 96)

 • 08 آذر 1396
 • 216
 • 1
آگهي تجديد مزايده عمومي  (  2392 /700/ 96   ) (  شماره مجوز   4032  .  1396  ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران-  منطقه مركزي در نظر دارد اجناس ذيل را...

آگهي مزايده عمومي ( 2449/350/96 )

 • 29 آبان 1396
 • 197
 • 0
  آگهي مزايده عمومي (   2449/350/96  ) ( شماره مجوز  3764  .  1396  )                    &...

آگهي مزايده عمومي 2441/350/96

 • 14 آبان 1396
 • 208
 • 0
آگهي مزايده عمومي   2441/350/96 ( شماره مجوز  3656  .  1396  ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه خوزستان  در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برسا...

آگهي مزايده عمومي( 2418/130/96 )

 • 22 مهر 1396
 • 180
 • 0
آگهي مزايده عمومي   ( 2418/130/96  ) ( شماره مجوز 3183  .  1396 ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران-  مديريت كالا در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند، م...

آگهي مزايده عمومي ( 2417/700/96 )

 • 12 شهریور 1396
 • 212
 • 0
آگهي مزايده عمومي (  2417/700/96  ) ( شماره مجوز 2611  .  1396 ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه مركزي  در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند . شركت ...

آگهي تجديد مزايده عمومي (2392/700/96 )

 • 12 شهریور 1396
 • 176
 • 0
آگهي تجديد مزايده عمومي (2392/700/96   ) ( شماره مجوز  2612  .  1396 ) نوبت اول / نوبت دوم   شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران-  منطقه مركزي در نظر دارد اجناس ذيل را از طريق مزايده عمومي به ...

آگهي مزايده عمومي ( 2412/350/96 )

 • 08 شهریور 1396
 • 195
 • 0
آگهي مزايده عمومي (  2412/350/96 ) ( شماره مجوز 2540  .  1396 ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه خوزستان  در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند . شركت ...

آگهي مزايده عمومي(2404/400/96)

 • 09 مرداد 1396
 • 192
 • 0
آگهي مزايده عمومي ( شماره مجوز 1969  .  1396 ) (2404/400/96) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه شمال، در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. شركت كنندگان مي توانند تا...

آگهي مزايده عمومي شماره 2392/700/96

 • 27 تیر 1396
 • 188
 • 0
آگهي مزايده عمومي  شماره 2392/700/96 ( شماره مجوز 1842  . 1396 ) نوبت اول / نوبت دوم شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران-  منطقه مركزي در نظر دارد اجناس ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند . شركت كنندگان مي...
صفحه 1 از 5ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  بعدی   انتها