چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397

مديريت كالا

شركت‌ خطوط لوله و مخابرات نفت ايران زيرمجموعه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران است كه مأموريت آن، ايفاي نقش موثر در شكوفايي و بهينه سازي اقتصاد ملي است. 186 مركز انتقال نفت، تاسيسات و فشارشكن به صورت شبانه‌روزي به انتقال ايمن نفت‌خام از مبادي توليد به هفت پالايشگاه مهم كشور مي پردازند. همچنين اين شركت دريافت فرآورده‌هاي نفتي ( از قبيل بنزين ، نفت سفيد ، نفت گاز ، نفت كوره و سوخت جت ) از پالايشگاه ها و مبادي واردات و انتقال آنها به مخازن انبارهاي متصل به خطوط لوله در سراسر كشور؛ تامين سوخت مايع برخي از نيروگاه ها، فرودگاه ها و بخشي از خوراك صنعت پتروشيمي و در مجموع كنترل شبكه اي را با كاركرد انتقال سالانه بالغ بر 123 ميليارد ليتر مواد نفتي از طريق حدود 14 هزار كيلومتر خطوط لوله و 264 ايستگاه مخابراتي برعهده دارد.

مديريت كالاي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، در راستاي اجراي يكي از اساسي ترين سياستهاي  شركت در جهت حمايت از سازندگان داخلي و تشويق صنعتگران در زمينه ساخت قطعات و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت و بومي سازي فناوري، گام هاي مهمي برداشته است.

اين مديريت حمايت خود از صنعت و صنعتگران داخلي را بر اساس تعامل برد- برد و در جهت برآورده نمودن منافع متقابل طرفين انجام مي دهد. اين تعامل منجر به توليد اقلام مهم و پر مصرف صنعت نفت در داخل كشور طي ساليان اخير و قطع وابستگي به خارج از يك سو و ايجاد ظرفيت لازم جهت حضور صنعتگران داخلي در بازار ارزشمند و بزرگ كالا و قطعات صنعت نفت در منطقه حساس خاورميانه از سوي ديگر شده است.

 اداره مهندسي توسعه ساخت و منابع كالا از ادارات زير مجموعه مديريت كالا با هدف ساخت و خودكفايي و ارائه پشتيباني فني در تامين كالا، تجهيزات و خدمات به عنوان بخش فني و مهندسي مديريت كالا مشتمل برسه واحد؛ 1- بررسي منابع2- مهندسي ساخت و تعميرات3- خدمات فني و كنترل كيفي فعاليت مي نمايد. اين اداره با بهره‌مندي از كارشناسان و مهندسين مختلف در شاخه هاي متنوع فني و مهندسي شامل مكانيك، برق و ابزار دقيق و مخابرات در زمينه شناسايي منابع، ساخت و تعميرات و همچنين كنترل كيفي و بازرسي خريد، ساخت و تعميرات، با رويكرد و خط مشي خودكفايي و بكار گيري شركتهاي داخلي با حصول اطمينان از استمرار بدون وقفه عمليات انتقال نفت و فرآورده‌هاي نفتي انجام وظيفه مي نمايد.

واحد بررسي منابع اين اداره با هدف شناسايي و ارزيابي شركتها و بالاخص سازندگان داخلي در حوزه هاي مختلف فني، بمنظور تخصيص منابع مورد تائيد براي تمامي نيازهاي ساخت، خريد،تعميرات و همچنين نياز سنجي در خصوص اقلام مصرفي مورد نياز واحدهاي عملياتي شركت فعاليت مي نمايد كه در حال حاضر با راه اندازي پايگاه الكترونيكي جامع بررسي منابع از شركتهاي متقاضي درج در فهرست منابع جهت ثبت نام دعوت بعمل مي آورد. لذا علاقمندان مي توانند صرفاً با مراجعه به سايت WWW.IOPTC.IR  و دانلود پرسشنامه الكترونيكي و تكميل آن با توجه به راهنماي مندرج در پيوست پرسشنامه و ارسال به واحد بررسي منابع از طريق پست الكترونيكي SOURCING@IOPTC.IR نسبت به معرفي و يا بروز رساني اطلاعات قبلي خود اقدام نمايند.

كارنامه حمايت از سازندگان داخلي

اتخاذ سيستم بهره گيري حداكثر از توان علمي و فني سازندگان داخلي از سوي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران و اهتمام اين مديريت به حركت در راستاي اين سياست كلي ، پيش بيني مكانيسم هاي عملي جهت حمايت همه جانبه و موثر از توليدكنندگان و ارائه اطلاعات فني و مشاوره هاي كارشناسي سبب شكل گيري و رشد روز افزون توانمندي هاي طراحي، مهندسي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت حساس نفت در كشور شده است.خودكفايي در تامين قطعات و تجهيزات

صنعت انتقال مواد نفتي در ايران


مديريت كالا

شركت‌ خطوط لوله و مخابرات نفت ايران يكي از شركت‌هاي مجموعه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران است كه مأموريت آن تامين نفت خام خوراك پالايشگاه‌هاي كشور و همچنين انتقال فرآورده هاي نفتي در سطح كلان كشور  مي‌باشد و به واسطه اين وظيفه بزرگ  نقش موثري را در شكوفايي و بهينه سازي اقتصاد ملي ايفا مي‌نمايد. 186 مركز انتقال نفت، تاسيسات و فشارشكن به صورت شبانه‌روزي به انتقال ايمن نفت‌خام از مبادي توليد به هشت پالايشگاه مهم كشور مي پردازند. همچنين اين شركت دريافت فرآورده‌هاي نفتي ( از قبيل بنزين ، نفت سفيد ، نفت گاز ، نفت كوره و سوخت جت ) از پالايشگاه‌ها و مبادي واردات و انتقال آن‌ها به مخازن انبارهاي متصل به خطوط لوله در سراسر كشور؛ تامين سوخت مايع برخي از نيروگاه ها، فرودگاه ها و بخشي از خوراك صنعت پتروشيمي و در مجموع كنترل شبكه اي را با كاركرد انتقال سالانه بالغ بر 123 ميليارد ليتر مواد نفتي از طريق حدود 14 هزار كيلومتر خطوط لوله و 293ايستگاه مخابراتي برعهده دارد.


مديريت كالاي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، در راستاي اجراي يكي از اساسي ترين سياست‌هاي شركت در جهت حمايت از سازندگان داخلي و تشويق صنعتگران در زمينه ساخت قطعات و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت و بومي سازي فناوري، گام هاي مهمي برداشته است. اين مديريت حمايت خود از صنعت و صنعتگران داخلي را بر اساس تعامل برد- برد و در جهت برآورده نمودن منافع متقابل طرفين انجام مي دهد. اين تعامل منجر به توليد اقلام مهم و پر مصرف صنعت نفت در داخل كشور طي ساليان اخير و قطع وابستگي به خارج از يك سو و ايجاد ظرفيت لازم جهت حضور صنعتگران داخلي در بازار ارزشمند و بزرگ كالا و قطعات صنعت نفت در منطقه حساس خاورميانه از سوي ديگر شده است.


اداره مهندسي توسعه ساخت و منابع كالا از ادارات در مجموعه مديريت كالا با هدف ساخت و خودكفايي و ارائه پشتيباني فني در تامين كالا، تجهيزات و خدمات به عنوان بخش فني و مهندسي مديريت كالا شامل سه واحد :


 1- مهندسي ساخت و تعميرات  2- بررسي منابع  3- خدمات فني و كنترل كيفي كالا با هدف ساخت و خودكفايي و ارائه پشتيباني فني در تامين كالا،‌تجهيزات و خدمات به عنوان بخش فني و مهندسي مديريت كالا فعاليت مي نمايد.


اين اداره با بهره گيري از خدمات كارشناسان و مهندسين مختلف در شاخه هاي متنوع فني و مهندسي شامل مكانيك ، برق ، ابزار دقيق و مخابرات در زمينه شناسايي منابع ،‌ساخت و تعميرات و همچنين كنترل كيفي و بازرسي خريد ، ساخت و تعميرات ،‌ با رويكرد و خط مشي خودكفايي و بكارگيري شركت هاي داخلي با حصول اطمينان از استمرار بدون وقفه عمليات انتقال نفت و فرآورده هاي نفتي انجام وظيفه مي نمايد .


واحد بررسي منابع اين اداره با هدف شناسايي و ارزيابي شركتها و بالاخص سازندگان داخلي  در حوزه هاي مختلف فني ، بمنظور تخصيص منابع مورد تائيد براي تمامي نيازهاي ساخت ، خريد ،‌تعميرات و همچنين نياز سنجي در خصوص اقلام مصرفي مورد نياز واحد هاي عملياتي شركت فعاليت مي نمايد .

"در حال حاضر شركتهاي متقاضي جهت ثبت در فهرست بلند منابع وزارت نفت، بايد به سايت سامانه تأمين الكترونيكي كالاي صنعت نفت به آدرس ep.mop.ir مراجعه و اقدام نمايند."


كارنامه حمايت از سازندگان داخلي

يكي از اساسي‌ترين اهداف راهبردي شركت، حمايت از سازندگان داخلي وتشويق صنعت‌گران به فعاليت در زمينه ساخت قطعات و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت و تغيير روند تامين كالا از منابع خارجي به سمت منابع داخلي و قطع وابستگي به بيگانگان مي باشد.نيل به اين هدف توسعه اقتصادي و صنعتي كشور و بومي سازي فناوري ها را در پي خواهد داشت.


خلاصه اهم اين اقدامات عبارتند از:


     بررسي، شناسايي و ارزيابي توانمندي هاي سازندگان ، تامين كنندگان و صنعت‌گران داخلي و تهيه فهرست منابع مورد تائيد شركت

     ارزيابي اقتصادي و شناسائي اقلام  قابل ساخت در داخل كشور  و بومي سازي  اين اقلام

     تهيه و تنظيم قراردادها و سفارشات داخلي


برخي از مهمترين نتايج اجراي سياست‌هاي شركت در بخش هاي طراحي، ساخت و تعمير تجهيزات و قطعات مورد نياز صنعت نفت در سه بخش پروژه هاي انجام شده، پروژه‌هاي در دست انجام و فرصت‌هاي همكاري براي سازندگان شرح داده مي‌شود.


پروژه هاي انجام شده

 

    بخش مهندسي مكانيك

    ساخت اجزاي پوسته حفاظ حرارتي CT توربين سولزر

    ساخت انواع اسپيرال واشرها

    ساخت انواع اتصالات فشار قوي در اندازه هاي مختلف

    ساخت انواع فيلترهاي سوخت، روغن و هواي توربين هاي گازي 

    ساخت انواع مختلف Rubber و Insulator در سايزهاي مختلف

    ساخت المنت حرارتي روغن توربين زيمنس

    ساخت بيرينگ توربين سولزر Middle main radial

    ساخت بيرينگ محور توربين سولزر

    ساخت بيرينگ محور و گيربكس توربين راستون

    ساخت بليدهاي كمپرسور و سگمنتهاي توربين راستون

    ساخت بندهاي فولادي از سايزهاي 8 اينچ تا 36 اينچ 28 قلم

    ساخت پايل كوب (چكش هوايي)

    ساخت پروانه هاي استيل و برنزي پمپ هاي اصلي نفت

    ساخت پره هاي ثابت رديف 2 قسمت Hot Section توربين نئوپنيون

    ساخت پره هاي ثابت CT توربين راستون

    ساخت پره هاي ثابت و متحرك رديف 1 الي 4 قسمت Hot Section توربين سولزر

    ساخت پره هاي ثابت و متحرك CT و PT توربين سولزر

    ساخت پره هاي رديف اول و دوم (Compressor Turbine Blades) توربين هاي گازيSulzer S7

    ساخت پره هاي رديف اول و دوم (Compressor Turbine Blades) توربين هاي گازي Ruston TB

    ساخت پره هاي رديف اول و دوم (Compressor Turbine Blades) توربين هاي Solar Centaur

    ساخت پوسته رابط و هادي كننده گاز گرم CT و PT توربين نئوپنيون

    ساخت پوسته سيل روغني بيرينگ محور توربين نئوپنيون

    ساخت پوسته لابيرنت سيل توربين نئوپنيون

    ساخت تيغه هاي برش سرد لوله بر هوايي (Cutter)

    ساخت جك هيدروليك سيستم استارت توربين (PGT5)Nuo o Pignone

    ساخت دستگاه بازدارنده آتش

    ساخت سيلندر پنوماتيكي سيستم كنترلي توربين راستون

    ساخت شيلنگ سيم دار فشار قوي

    ساخت صدا خفه كن توربين گازي Solar Centaur و Ruston

    ساخت لوله رابط محفظه هاي احتراق توربين سولزر

    ساخت لوله خم كن( Bending Machine) از 6 الي 36 اينچ

    ساخت فيلتر رطوبت گير گاز مصرفي توربين

    ساخت قطعات كمپرسور توربين (PGT5)Nuo o Pignone

    ساخت قطعات مورد نياز تعميرات اساسي توربينهاي زيمنس TA و TB و سولار سنتار

    ساخت كوپلينگ توربينهاي سولار مارس و زيمنس TB و الكتروپمپها

    ساخت كپسول دو قلوي آتش نشاني

    ساخت ماركر آسفالت كوب

    ساخت محور كمپرسور توربين زيمنس TA

    ساخت نيم لوله هاي تعميراتي در اندازه هاي مختلف

    ساخت وصله هاي فولادي لوله هاي 16 و 26 اينچ (Split Slee e)

    ساخت و تعمير اقلام داخلي پمپ هاي اصلي نفت بويژه محور كامل پمپ ها

    ساخت و تعمير انواع نشت بندهاي مكانيكي (Mechanical Seal) پمپهاي اصلي و فرعي

    ساخت 3 دستگاهoil cooler  توربين سولزر

    ساخت Bleed al e & Go ernor توربينهاي سولار و راستون

    ساخت Lip seal گاورنر توربين Ruston

    ساخت Magnetic Clutch

    تعمير و بازسازي قطعات توربين سولزر مدل S7

    تعمير شيرهاي سوخت توربين هاي Solar

    تعمير و بازسازي هيدروليك موتور و پمپ سوخت و روغن انواع توربين‌هاي گازي

    تعمير و بازسازي شيرآلات مستعمل خطوط و منيفولدها

    Compensation Ring Half   توربين سولزر

 

    تعميرات توربين

    در بخش تعميرات توربين‌ها، شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران به عنوان يكي از پيشتازان تعميرات توربين‌ها در داخل کشور از سال 1381 استفاده از امکانات داخلی را سرلوحه برنامه‌های تعميراتی خود قرار داده است. اين فرايند تاكنون به صورت مستمر ادامه داشته به گونه‌اي كه با افزايش توانمندي شركت‌هاي داخلي، هم اكنون در سال‌هاي 1394-1381 تعداد 79 فقره تقاضاي تعميرات توربين‌ها در انواع مختلف شامل سولار سنتار/ ساترن/تاروس  و راستون TA/TB و تايفون و سولزر مدل S7  و نئوپنيون توسط کارگاه‌های داخلی تعمير و مورد بهره برداري قرار گرفته است. كه از مهم‌ترين اين موارد مي‌توان به بندهاي ذيل اشاره نمود:

1- اتمام مراحل تعميرات 5 دستگاه توربين زيمنس TB-5000

2-  اتمام مراحل تعميرات ده دستگاه توربين سولار سنتار با استفاده از قطعات ساخت داخل با استفاده از 70% قطعات ساخت داخل

3-  تعمير اساسي دو دستگاه توربين تايفون

4- تعمير و بازسازي دو دستگاه محور GGT توربين سولزر


 

    بخش مهندسي الكترونيك و ابزار دقيق و برق

    اقلام كنترل ولو

    بازسازي و راه اندازي تابلوهاي كنترل PLC توربين گازي

    بردهاي مختلف حرارت ، فشار و كنترل پنل توربين رولز رويس

    پياده سازي سيستم مولد برق خورشيدي جهت حفاظت از خوردگي خطوط لوله

    تعمير اساسي الكتروموتور K 6 ضد انفجار

    تعمير 13 دستگاه استارترهاي برقي توربين راستون

    ساخت اقلام ابزار دقيق توربين  (PGT5)Nuo o Pig none

    ساخت اقلام پر مصرف ابزار دقيق

    ساخت انواع تابلو برق (فشار ضعيف، متوسط و قوي)

    ساخت انواع تابلو ترانسفورماتور

    ساخت باطري شارژرها و اينورترهاي صنعتي

    ساخت بردهاي الكترونيكي سيستم اندازه گيري لرزش توربين Typhoon

    ساخت بردهاي الكترونيكي سيستم اندازه گيري لرزش توربين Taurus Solar

    ساخت بردهاي الكترونيكي شارژر و اينورتر ESI

    ساخت بردهاي الكترونيكي شارژر و اينورتر Erskine

    ساخت بردهاي الكترونيكي كنترل توربين Ruston

    ساخت بردهاي الكترونيكي كنترل توربين Solar Mars

    ساخت بردهاي الكترونيكي كنترل توربين (PGT5)Nuo o Pig none

    ساخت بردهاي الكترونيكي UPS Gut or

    ساخت دستگاه نشان دهنده فشار و دما (Temp & Press Gauge)

    ساخت سنسورهاي ابزار دقيق (RTD، ترموكوپل و ...)

    ساخت شارژر ERSKINE

    ساخت قطعات SCANNER توربين سولزر

    ساخت قطعات كنترل ولو

    ساختPower Supply Model

    ساخت K.P.E Unit سيستم كنترل توربين Ruston

    ساخت L. / D.T Transducer Ignition Transformer  توربين نئوپنيون

    ساخت ACTUATOR SER O توربين سولار

    ساخت Flame Failure Unit

    ساخت  RUHR PUMP

    قطعات اكچوتيور كنترل ولو

    قطعات Flow di ider  توربين نئوپنيون

    ساخت درايو دور متغير براي كنترل دور الكترو موتور القايي 6 كيلوولت با قدرت 1200 كيلو وات. استفاده از اين درايو ها موجب خواهد شد كه در شرايط نرمال بهره برداري تا حدود 15 درصد صرفه‌جويي در مصرف انرژي ايجاد گردد. قابل توجه است كه به دليل كاربرد دو گانه اين تجهيز در صنايع و به دليل تحريم هاي اعمال شده  فروش آن به ايران ممنوع شده بود.  درايو ساخته شده هم اكنون در مدار بهره برداري مي باشد.

    ساخت كنترل ولو كامل "12 كلاس 300 (با توجه به اهميت فوق العاده زياد اين دستگاه در كنترل بهره‌برداري از مراكز انتقال نفت و سوخت رساني در كشور، ساخت كنترل ولو كامل توسط سازندگان داخلي در دستور كار اين شركت قرار گرفت و با همكاري با يكي از سازندگان داخلي اولين كنترل ولو الكتروهيدروليك ساخت داخل توليد گرديد. نكته مهم اين موضوع دراين است كه ساخت بر مبناي مهندسي معكوس صورت نگرفته بلكه بر مبناي طراحي سازنده داخلي ساخته شده است و هم اكنون نيز در مدار بهره برداري مي باشد.)

    تعمير و ساخت توربو شارژر    بخش مواد شيميايي و مهندسي مواد

        برنامه ريزي ساخت مواد روان كننده (Drag Reducing Agent) با هدف افزايش حمل مواد نفتي در خطوط لوله

    ساخت آندهاي سيليكوني

    ساخت انواع لوله هاي پلي اتيلن

    ساخت پمپ تزريق مواد روان كننده

    ساخت پيگ و كپ تميزكننده لوله جهت استفاده در خطوط 8 تا 32 اينچ

    ساخت دستگاه آب مقطرگيري

    ساخت مواد شستشوي تيغه هاي توربين

    ساخت مواد ضد خوردگي تزريقي به خطوط لوله جهت جلوگيري از خوردگي لوله ها

    ساخت Power Unit جهت باز و بسته نمودن شيرآلات

    نوار پوشش پلي اتيلني و پرايمر

    فوم آتشنشاني


 

پروژه‌هاي در دست اقدام

     بخش مهندسي مكانيك

     اقدامات اوليه جهت تعمير اساسي 8 دستگاه توربين سولار سنتار با استفاده از حداكثر بالاي 70% قطعات ساخت داخل

     اقدامات اوليه جهت تعمير اساسي 8 دستگاه توربين گازي سولزرs7

     اقدامات اوليه جهت تعمير و تكميل 3 دستگاه شاسي كامل توربو پمپ گازي سولار سنتار

     اقدامات اوليه جهت ساخت چهار دستگاه پكيج كامل توربو پمپ سولار سنتار

     اقدامات اوليه جهت ساخت گيربكس فيلادلفيا توربين‌هاي گازي

     تعمير اساسي توربين تايفون،2 دستگاه

     تعمير اساسي توربين سولار ساترن 1200- T ، 2 دستگاه

     تعمير اساسي توربين سولار مارس، يك دستگاه

     تعمير اساسي توربين گازي سولار ساترن 1000T- با استفاده از قطعات ساخت داخل،2 دستگاه

     تعمير اساسي محورهاي LP , HP ( 5دستگاه ) توربين Nuo o pig none (PGT5)

     تعمير و بازسازي توربين گازي سولزر Sulzer و محورهاي مربوطه GGT  و PT  

     تعمير و بازسازي توربين سولار تاروس، 4 دستگاه

     تعمير و بازسازي تقاضاي توربين راستون TB-4000T ، 6 فقره

     تعمير و بازسازي شيرآلات مستعمل ، بيش از 500 دستگاه

     ساخت انواع بيرينگهاي توربين ها

     ساخت پره هاي ثابت رديف يك توربين زيمنسTB-5000

     ساخت پره هاي ثابت CT و PT توربين نئوپنيون به همراه رينگ نگهدارنده پره هاي ثابت براي اولين بار در داخل كشور

     ساخت پره هاي ثابت و متحرك رديف 5 و 6 قسمتPT سولزر

     ساخت پره هاي ثابت و متحرك توربين‌هاي نئوپنيون و سولزر

     ساخت پره هاي متحرك CT وPT توربين نئوپنيون

     ساخت پمپ‌هاي سيستم سوخت‌رساني توربين سولار

     ساخت ديافراگم توربين

     ساخت ديسك و تايرود توربين سولزر مدل s7

     ساخت شير كنترل سوخت توربين

      ساخت قطعات توربين هاي گازي solar mars/centaur/Saturn  و Sulzer, ،  TA/Typhoon, Nuo o Pig none (PGT5), Siemens

     ساخت قطعات گيربكس فيلادلفيا توربين گازي سولار

     ساخت قطعات مورد نياز تعميرات اساسي توربين SULZER مدل S7

     ساخت قطعات مورد نياز تعميرات اساسي توربين‌هاي Nuo o Pignone (PGT 5)

     ساخت قطعات Fuel Pump  Gear &  توربين راستون TB -5000

     ساخت قطعات Starter limiter توربين راستون  TA-1500

     ساخت قطعات MOTOR &  Starter dog   توربين سولار MDG-4000

     ساخت منيفولد سيستم گازرساني توربين تايفون

     ساخت نازل دوگانه سوز توربين تايفون

     ساخت نازل دوگانه سوز توربين نئوپنيون

     ساخت GGT و PT توربين گازي سولزر مدل  S7، 4 دستگاه

     ساخت oil cooler  توربين سولزر، 9 دستگاه

     ساخت Coupling Element توربين راستون

     ساخت quid Fuel al e Li توربين سولار     بخش مهندسي الكترونيك و ابزار دقيق/ برق

     ساخت انواع كارت‌هاي الكترونيكي توربين سولار مارس

     ساخت انواع كارت‌هاي الكترونيكي شارژر توربين سولار

     ساخت اقلام ابزار دقيق انواع توربين ها از قبيل نئوپينيون،‌ رستون، سنتار، مارس،‌ رولز رويس

     ساخت باتري هاي بازي (نيكل كادميم)

     ساخت بردهاي الكترونيكي باطري شارژر ESI

     ساخت بردهاي الكترونيكي باطري شارژر و انيوتر  Erskine

     ساخت بردهاي الكترونيكي توربين Ruston

     ساخت بردهاي الكترونيكي سيستم كنترل ديزل ژنراتور

     ساخت بردهاي الكترونيكي سيستم لرزش‌سنج توربين Taurus

     ساخت ترانسميتر فشار (Pressure Transmitter)

     ساخت ترموكوپل و نشان دهنده دما و فشار (Temp and Pressure Gauge)

     ساخت جعبه اتصالات

     ساخت شير كنترل كامل و قطعات مربوطه  از نوع Electro-Hydraulic Control al e

     ساخت كاغذ چاپ دستگاه هاي Recorder

     ساخت كامل و تعمير اساسي استارترهاي برقي DC توربين رستون

     ساخت قطعات اكچويتور كنترل ولو

     ساخت Photo Sensiti e Tube  توربين‌هاي رستون

     ساخت Programmable Processor Module  توربين‌هاي تايفون

     ساخت RTD

     ساخت Safety Relief al e

     ساخت Le el Gauge

     ساخت SWITCH DELECTOR COMP

 

 

فرصت هاي همكاري براي سازندگان داخلي

مديريت كالاي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران علاوه بر دستاوردهاي ذكر شده، در زمينه بهره برداري از توانمندي هاي فني براي ساخت و تعمير قطعات، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز  و با توجه به تنوع قابل ملاحظه تجهيزات مورد استفاده، فرصت هاي ديگري نيز براي حضور صنعتگران در اين زمينه فراهم نموده كه به‌شرح ذيل مي‌باشند:

 

     بخش مهندسي مكانيك

     تعميرات اساسي انواع توربين هاي گازي به صورت كامل و به صورت بخشهاي مجزا شامل محورها و استيتور

     تعمير و بازسازي قطعات داغ توربين

     تعمير و بازسازي JACKING PUMP توربين سولزر مدل S7

     ساخت بليدهاي كمپرسور و سگمنتهاي توربين هاي گازي

     ساخت پمپ‌هاي اصلي و كمكي انتقال نفت از نوع گريز از مركز

     ساخت دستگاه عيب‌ياب هوشمند براي خطوط لوله ( Pipeline Intelligent Pigs) شامل Intelligent Pigs , Geo Pigs, Scraper & Caliper Pigs

     ساخت شيرآلات بخصوص شيرهاي توپي و اطمينان

     ساخت قطعات كامل استارتر توربينهاي گازي

     ساخت قطعات يدكي توربين ها(عمدتاً‌ قطعات قسمت داغ توربين)

     ساخت نازل دوگانه سوز توربين هاي گازي اعم از توربينهاي  نئوپنيون و تايفون 

     ساخت و تعمير تجهيزات هيدروموتور، هيدروپمپ و پمپ سوخت انواع توربين

 

بخش مهندسي الكترونيك و ابزار دقيق

     انواع فتوسل‌هاي مورد نياز توربين هاي گازي

     تعمير و بازسازي MOOG/SER O ACTUATOR   توربين‌هاي نئوپنيون و سولار سنتار

     ساخت IGNITER PLUG توربين راستون TA-1500

     سنسورهاي صنعتي از قبيل RTD، ترموكوپل، لرزش سنج و ...

     سوئيچ‌هاي سطح، فشار، جريان ضد انفجار

     سيستم نمايش وضعيت پوشش لوله هاي زيرزميني (Underground Pipeline Coating Monitor)

     سيستم هاي مانيتورينگ و كنترل حرارت

     سيستم Pro er و Water Draw براي ميترينگ

     شيرآلات كنترل جريان خطوط از نوع الكتروهيدروليك يا معادل آن

     شيرهاي سولنوئيدي

     شيرهاي كنترل فشار و دما

     طراحي سيستم كنترل PLC الكتروپمپ هاي موجود در خطوط لوله

     طراحي سيستم كنترل PLC توربين ها

     طراحي و پياده سازي سيستم كنترل و جمع آوري داده ها (SCADA) جهت مونيتورينگ داده هاي ابزار دقيق و همچنين كنترل سيستم ها

          طراحي و ساخت سيستم هاي ميترينگ از قبيل فلومترهاي مافوق صوت ، پيمانه‌اي، توربيني و همچنين سطح سنج‌هاي مافوق صوت

     قطعات سيستم سوخت توربين شامل جرقه زدن (Igniter) و مشعل (Burner)

     نشانگر مسير پيگ (Pig Passage Indicator) و آشكارساز اختلاط فرآورده هاي نفتي در خطوط لوله (Pipeline Interface Detector)

     نمودارهاي اندازه گيري (Gauge) حرارت، فشار و غيره.

 

بخش مهندسي برق

     ساخت عملگر شيرآلات صنعتي (Actuator) از نوع برقي

     ساخت و تعمير انواع استارترهاي برقي و هيدروليكي توربين

     طراحي و ساخت سيستم كنترل دور انواع الكتروموتورهاي مورد استفاده در سيستم انتقال نفت

     طراحي و ساخت الكتروموتورهاي ضد انفجار

 

بخش مواد شيميايي و مهندسي مواد

     انواع تجهيزات آزمايشگاهي

     دستگاه آناليز بنزين، نفت و گاز

     مواد روان كننده جريان خطوط انتقال ( مواد DRA كاهش دهنده اصطكاك و افزايش جريان خطوط انتقال)

     مواد شوينده كمپرسور توربينهاي گازي

     مواد ضد خوردگي (Corrosion Inhibitor)