شنبه 11 آذر 1402

واحد روابط عمومی

روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  پس رییس روابط عمومی از سمتهایی چون: مسئول امور فرهنگي و مطالعات اجتماعي، مسئول امور انتشارات و تبليغات، متصدي ارتباط و اطلاع رساني، متصدي خدمات پشتيباني، كارشناس امور فرهنگي، كارشناس مطالعات اجتماعي، كارشناس انتشارات، كارشناس سمعي بصري و امور نمايشگاه ها  و روسای روابط عمومی مناطق و زیر مجموعه ها آنها تشکیل شده است که به شرح وظایف هرکدام از آنها پرداخته شده است:

رییس روابط عمومی

الف ) تهيه و تدوين خط مشي ها و دستور العمل هاي روابط عمومي و نظارت بر حسن اجراي آن ها.

ب) ايجاد ارتباطات درون سازماني براي تسهيل روابط مديران و مجموعه و اجراي فعاليت هاي فرهنگي

ج) روابط برون سازماني براي معرفي شركت با پاسخگوئي به سازمان ها و نهاد ها و رسانه هاي جمعي و اطلاع رساني در خصوص رعايت حريم خط توسط كشاورزان، پيمانكاران و روستائيان از طريق سيماي جمهوري اسلامي و نيز برگزاري نمايشگاه ها

رئيس امور فرهنگي و مطالعات اجتماعي

ارائه راهكارهاي جديد فرهنگي و شيوه هاي نوين اطلاع رساني و نظارت بر روند اين شيوه هاي در ستاد ، مناطق و شهرك هاي مسكوني كاركنان، دعوت از اساتيد دانشگاه ها ، شخصيت هاي سياسي ، نمايندگان مجلس ، روحانيون‌ ، شعرا ، هنرمندان ، قاريان سمينارهاي فني و تخصصي، ارتباط نزديك و مستمر با روساي روابط عمومي هاي مناطق ، همفكري و مساعدت در جهت ارائه راهكارهاي جديد فرهنگي ، بازديد از روابط عمومي هاي مناطق در جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت روابط عمومي مناطق و ارائه راهكارهاي لازم و گزارش به رئيس مستقيم، ارائه جدول سالانه مراسم هاي ملي ، مذهبي و انجام جشن هاي و سوگواري ها طبق جدول ارائه شده  و.....

كارشناس مطالعات اجتماعي :

شناسايي و اولويت بندي موضوعات و نيازهاي پژوهشي در حيطه مسائل اجتماعي، انجام پروژه هاي تحقيقاتي در خصوص مسائل اجتماعي ، همچنين انجام سنجش افكار در بين كاركنان و آحاد جامعه در رابطه با ارزيابي عملكرد شركت و واحد هاي تابعه و تهيه گزارشات لازم، بررسي نظرات ، شكايات و پيشنهادات مرتبط با فعاليت هاي شركت و ارائه طريق، بررسي و مطالعه متغير هاي اجتماعي – روانشناختي موثر در مصرف فرآورده هاي نفتي، تجزيه و تحليل عوامل و متغير هاي اجتماعي و اقتصادي موثر در انگيزش و رضايتمندي شغلي كاركنان و...

رئيس امور انتشارات و تبليغات

برنامه ريزي و توليد فرآورده هاي انتشاراتي و سمعي و بصري ضمن رعايت برنامه هاي شركت و نظارت عاليه بر حسن انجام برنامه هاي تدوين شده ، سوژه پردازي و تصميم گيري در خصوص بهترين روش پوشش دادن به اهداف و برنامه هاي شركت ، بستر سازي و فراهم سازي كليه تسهيلات لازم براي توليد نشر اخبار ، گزارش ، فيلم ها و تيزرهاي تبليغاتي ، آموزشي ، اطلاع رساني و ... نظارت بر حسن انجام كار پيمانكاران طرف قرارداد.

كارشناس سمعي و بصري و امور نمايشگاه ها

برنامه ريزي تهيه و توليد عكس و فيلم هاي تبليغاتي ، آموزشي ، مستند و ... در جهت پوشش دادن به برنامه هاي شركت و نظارت بر تهيه و توزيع آن ها . نظارت بر حسن انجام كار، پيمانكاران طرف قرارداد و همكاري با روابط عمومي شركت هاي تابعه براي ارائه خدمات سمعي و بصري به ايشان نظارت بر حسن اجراي خدمات صوت و تصوير در حين برگزاري مراسم .

كارشناس انتشارات :

برنامه ريزي جهت جمع آوري مطالب و نشر بروشور ، كاتالوگ ، نشريات و ... در جهت پوشش دادن به برنامه هاي شركت و نظارت بر حسن اجراي جمع آوري و نگارش مطالب و صفحه آرائي و نظم دهي به مطالب ، نظارت بر توزيع صحيح فرآورده هاي انتشاراتي و نظارت بر حسن اجراي انجام كار خبرنگاران و پيمانكاران

متصدی ارتباطات و اطلاع رسانی

بررسي ارتباطات درون و برون سازماني و ارائه خط مش لازم جهت تنظيم اين ارتباطات، بررسي نيازهاي ارتباطي روابط عمومي‌هاي تابعه، اجراي سياست و نحوه ارتباط خبري با رسانه‌هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي، بررسي مطبوعات و نشريات و همچنين سايت‌هاي خبري، برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي مصاحبه‌هاي مطبوعاتي، برنامه‌ريزي جهت ارتباط‌گيري مؤثر و ارائه ايده‌هاي نو در زمينه روابط عمومي، تدوين استراتژي خبري شركت و تهيه دستورالعمل‌هاي ارتباطي و خبري

مسئوليت هاي سمت مسئول خدمات پشتيباني

رسيدگي و نظارت بر امور مالي ، خدماتي و تداركاتي مورد نياز روابط عمومي نظارت بر گردش تنخواه گردان و تسويه حساب هاي مربوطه ، نظارت بر خريد تداركات نمايشگاه ها ، جشن ها ، همايش ها و مراسم مختلف ، پيگيري اخذ رواديد ، بليط هواپيما جهت ماموريت هاي اداري داخل و خارج از كشور كاركنان ، تهيه و تدارك هتل ، وسيله نقليه ، وسايل پذيرايي از ميهمانان