شنبه 11 آذر 1402
Loading
  • برای ارتباط با حراست فرم زیر را پر نمائید

حراست با حضور فعال و مستمر در كليه‌واحدهاي شركت و با استفاده از پرسنل كارآمد و توانمند، فعاليت هاي لازم را جهت جلوگيري از هر گونه اقدام نظامي، سياسي، فرهنگي و اخلاقي، عليه نيروي انساني، اماكن، تاسيسات، اموال، اسناد، ...و گردش امور جاري شركت در حوزه هاي ذيل به عمل مي‌آورد:

• حفاظت از اموال و اسناد.
• سازماندهي متمركز حفاظتي، امنيتي.
• جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها.
• جمع آوري روزانه گزارشات دقيق از‌‌مناطق و انتشار آنها در غالب گزارش خبري حراست.


تشكيلات سازماني حراست به شرح ذيل است :

• حفاظت فيزيكي
• حراست ساختمان‌هاي مركزي
• خدمات اداري، پشتيباني و آموزش
• هماهنگي عمليات حراست مناطق
• حفاظت اسناد و مدارك
• حفاظت اطلاعات
• حفاظت الكترونيك
• دريافت پيام شبانه روزي
• گزارش، تحليل و انتشار اخبار
• دفتر و دبيرخانه محرمانه حراست
• صدوركارت شناسايي