چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397

حداقل

نام و نام خانوادگي: عباسعلی جعفری نسب

سال و محل تولد: 1338اصفهان

سوابق تحصيلی: مهندسي مكانيك

سمت فعلی: مديرعامل شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سوابق در صنعت نفت:

رییس طراحی و مهندسی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

رییس پروژه های خطوط لوله شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

معاون فنی مدیر خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مدير مهندسي و طرحها و عضو هيات مديره شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مدیر خطوط لوله و عضو هيات مديره شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

سوابق خارج از صنعت نفت:

پست الکترونيک:

 

نام و نام خانوادگي: داريوش اميرسرداري گودرزي

سال و محل تولد: 1338 بروجرد

سوابق تحصيلی: فوق ليسانس مهندسي مكانيك

سمت فعلی: معاون مديرعامل شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سوابق در صنعت نفت:

مهندس تعميرات مكانيك خطوط لوله اهواز

معاون فني خطوط لوله اهواز

رييس منطقه خطوط لوله زنجان

رييس منطقه خطوط لوله اراك

رييس منطقه خطوط لوله اهواز

مدير اجرايي منطقه خوزستان

رييس بازرسي فني

رييس ايمني، بهداشت و محيط زيست

معاون فني مدير خطوط لوله

معاون عملياتي مدير خطوط لوله

مدير خطوط لوله شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سوابق خارج از صنعت نفت:

پست الکترونيک: d-godarzi@ioptc.ir

نام و نام خانوادگي: پرويز معماريان

سال و محل تولد: 1338 اصفهان

سوابق تحصيلی: مهندسي مكانيك

سمت فعلی: مدير خطوط لوله شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سوابق در صنعت نفت:

تكنسين ارشد مكانيك منطقه اهواز

رئيس واحد تعميرات مكانيك منطقه مركزي

سرپرست پروژه نصب و راه اندازي توربينهاي منطقه رفسنجان

معاون فني منطقه مركزي

معاون فني منطقه تهران

معاون فني مدير خط لوله شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  

سوابق خارج از صنعت نفت: -

پست الکترونيک: memarian-p@ioptc.ir

 

نام و نام خانوادگي: عليرضا مقدم

سال و محل تولد: 1337

سوابق تحصيلی: مهندسي برق

سمت فعلی: مدير مخابرات شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سوابق در صنعت نفت:

مهندس تعميرات دستگاههاي پالايش و ماكس 

 مهندس ارشد الكترونيك

رييس كارگاه مركزي مخابرات

معاون فني و مهندسي مخابرات

 

سوابق خارج از صنعت نفت: -

پست الکترونيک:

 نام و نام خانوادگي : علي اصغر سالمي

 سال و محل تولد: 1342 ساوه

تحصيلات: فوق ليسانس علوم اجتماعي

سمت فعلي: مدير منابع انساني و سرپرست روابط عمومي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سوابق در صنعت نفت :

شاغل در مخابرات صنعت نفت

شاغل در واحدهاي مختلف مديريت منابع انساني شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

عضو شوراي ورزش شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

عضو شوراي نظام مشاركت

عضو كميته بهداشت روان و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

دبير و عضو شوراي اقامه نماز

دبير و عضو شوراي احياي امر به معروف و نهي از منكر

رئيس روابط عمومي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سوابق خارج از صنعت نفت :

بازرس ويژه معاونت توسعه و توزيع سازمان آب منطقه اي تهران

شاغل در شركت متروي تهران و حومه در حوزه هاي روابط عمومي و دفتر مديرعامل

پست الكترونيك: salemi@ioptc.ir


نام و نام خانوادگي: ابوالقاسم زماني

سال و محل تولد: 1343

سوابق تحصيلی:

سمت فعلي: مديريت كالا شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سوابق در صنعت نفت:


سوابق خارج از صنعت نفت:

 

پست الکترونيک:

 

نام و نام خانوادگي: محمد رضا دانشفر

سال و محل تولد: 1340 ابهر

سوابق تحصيلی: كارشناس اقتصاد ( گرايش نظري)

سمت فعلی: مدير مالي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سوابق در صنعت نفت:

شركت مهندسي و توسعه نفت

شركت نفت و گاز پارس

سوابق خارج از صنعت نفت:

سازمان بهزيستي كشور

وزارت اقتصاد و دارايي

پست الکترونيك:


نام و نام خانوادگي: سيد ابوالقاسم موسوي

سال و محل تولد: 1339 تهران

سوابق تحصيلی: ليسانس مكانيك

سمت فعلی: مدير مهندسي و طرحها شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سوابق در صنعت نفت:

آموزش مركزي شركت ملي نفت

شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران

رئيس طراحي و مهندسي طرحهاي خطوط لوله شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران

سوابق خارج از صنعت نفت:

پست الکترونيک: mousavi-a@ioptc.ir

نام و نام خانوادگي: سيامك شيخ مقدس

سال و محل تولد: 1350 تهران

سوابق تحصيلی: ليسانس مهندسي مكانيك

سمت فعلی: مدير برنامه ريزي و رئيس كميسيون مناقصات شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سوابق در صنعت نفت:

مسئول واحد برآوردها

رئيس تداركات و خدمات كالا

مدير اداري و اموزش

سوابق خارج از صنعت نفت: پايه ارشد سازمان نظام مهندسي (نظارت و طراحي تاسيسات مكانيكي)

پست الکترونيک: moghadas-s@ioptc.ir


حداقل


 سال و محل تولد: حسين حيدري

سوابق تحصيلی:

سمت فعلی: رئيس حسابرسي داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سوابق در صنعت نفت:

سوابق خارج از صنعت نفت:

پست الكترونيك: 

 

نام و نام خانوادگي: مهدي شريفي

سال و محل تولد: 1347 تهران

سوابق تحصيلی: كارشناسي حقوق قضايي

سمت فعلی: رييس امور حقوقي و پيمانها شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سوابق در صنعت نفت: 25 سال

سوابق خارج از صنعت نفت:

پست الکترونيک:

نام و نام خانوادگي: محمدرضا تقوايي

  سال و محل تولد: 1350 اميديه

سوابق تحصيلی: ليسانس مهندسي بهداشت حرفه اي

سمت فعلی:  رئيس HSE و پدافند غيرعامل و مديريت بحران شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

 سوابق در صنعت نفت:

مسئول عمليات نفت خام

مسئول عمليات گل پل

كارمند ارشد عمليات

كارمند نوبت كار و بودجه و آموزش

سوابق خارج از صنعت نفت:

پست الکترونيک:


نام و نام خانوادگي: عباس نعمتي 

 سال و محل تولد: 1348 تهران

سوابق تحصيلی: فوق ليسانس پدافند غيرعامل

سمت فعلی: رييس حراست شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سوابق در صنعت نفت: از سال 71

رييس حراست شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت بوده

رييس حراست پالايشگاه تهران 

رييس بازرسي ستاد حراست پالايش و پخش

سوابق خارج از صنعت نفت:

پست الکترونيک:   

 

نام و نام خانوادگي: سید منصور احمدی فروشانی

سال و محل تولد: 1343 آبادان


سوابق تحصيلی: فوق ليسانس سنجش از راه دور


سمت فعلی: رئیس پژوهش و فناوری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران


سوابق در صنعت نفت:

کارشناس تعمیرات: برنامه ریزی تعمیرات پالایشگاه اصفهان

رئیس تعمیرات پیشگیرانه ماشین آلات

کارشناس برنامه ریزی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

کارشناس ارشد انرژی

سوابق خارج از صنعت نفت:

پست الکترونيک: rtd@ioptc.ir

نام و نام خانوادگي: محمد فرخ

سال و محل تولد: 1341 تهران

سوابق تحصيلی: فوق ليسانس اقتصاد انرژي

سمت فعلی: رئيس اداره بازرسي فني شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

سوابق در صنعت نفت:

سوابق خارج از صنعت نفت:

                                                        پست الکترونيک: farrokh-m@ioptc.ir                                                          


مديريت مناطق حداقل

نام و نام خانوادگي: حميدرضا كيهانپور


سال و محل تولد: 1349 دزفول

سوابق تحصيلی: مهندسی الكترونيك

سمت فعلی: مدير منطقه خوزستان

سوابق در صنعت نفت:

-      تكنسين ارشد ابزار دقيق

-      رييس مركز انتقال نفت شهيد زنگنه (سبزاب)

-      رييس ناحيه فني ابادان

-      معاون فني منطقه خوزستان

سوابق خارج از صنعت نفت:

-      شركت مخابرات

پست الکترونيک:    keyhanpoor-h@ioptc.ir


نام و نام خانوادگي: اسداله كلانتر


سال و محل تولد: 1349  خرم آباد

سوابق تحصيلی: فوق ليسانس مهندسی مكانيك

سمت فعلی: مدير منطقه لرستان

سوابق در صنعت نفت:

-      18 سال

سوابق خارج از صنعت نفت:

----------

پست الکترونيک:    akalanatar49@yahoo.com


 

نام و نام خانوادگي: محمود علي حسيني


سال و محل تولد: 1344 خرم آباد

سوابق تحصيلی: كارشناسي ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

سمت فعلی: مدير منطقه غرب

سوابق در صنعت نفت:

-      مهندس واحد مهندسي تعميرات منطقه لرستان

-      رييس واحد مهندسي خوردگي منطقه لرستان

-      معاون عملياتي منطقه غرب

سوابق خارج از صنعت نفت:

پست الکترونيک:    ali hosseini-m@ioptc.irنام و نام خانوادگي: حسن باقريان


سال و محل تولد: 1337 دامغان

سوابق تحصيلی: ليسانس مهندسی برق الكترونيك

سمت فعلی: مدير منطقه تهران

سوابق در صنعت نفت:

-      رييس تلمبه خانه رازان

-      رييس تلمبه خانه جنب پالايشگاه هفتم اراك

-      معاون عملياتي منطقه مركزي

-      معاون عملياتي منطقه شمالشرق

-      معاون فني منطقه شمالشرق

-      رييس اجرا و كنترل برنامه هاي انتقال مواد نفتي(كنترل مركزي)

سوابق خارج از صنعت نفت:

پست الکترونيک:    hasan_bagherian@yahoo.com


نام و نام خانوادگي: قاسم عرب يار محمدي


سال و محل تولد: 1349 -  تهران

سوابق تحصيلی: مهندسی پليمر از دانشگاه صنعتي اميركبير تهران

سمت فعلی: مدير منطقه شمالشرق

سوابق در صنعت نفت:

-      تكنسين ارشد واحد تعميرات خط منطقه جنوبشرق

-      مهندس واحد تعميرات خط و حفاظت از زنگ منطقه شمالشرق

-      رييس واحد تعميرات خط و حفاظت از زنگ منطقه شمالشرق

-      معاون فني منطقه لرستان

-      معاون فني منطقه شمالشرق

-      مدير منطقه لرستان

-      مدير منطقه فارس

سوابق خارج از صنعت نفت:

پست الکترونيک:    m-neioptc@ioptc.ir


نام و نام خانوادگي:  سیاوش اورنگی

 

سال و محل تولد:   1347  مرودشت

سوابق تحصيلی: لیسانس مهندسی مکانیک

سمت فعلی: مدیر منطقه فارس

سوابق در صنعت نفت:

فعالیت در ادارات مهندسی ، نگهداری و  تعمیرات و بازرسی فنی پالایشگاه شیراز

حضور در تحویل گیری و راه اندازی پالایشگاه بندرعباس

 فعاليت در سمتهای مهندس مکانیک/مهندس ارشد مکانیک/ رئیس واحد مهندسی مکانیک اداره مهندسی عمومی پالایشگاه بندرعباس

رئیس اداره مهندسی عمومی پالایشگاه بندرعباس

رئیس علی البدل مراکز انتقال نفت منطقه فارس

معاونت فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه فارس 

سوابق خارج از صنعت نفت:

پست الکترونيک:  ORANGI-S@IOPTC.IR


نام و نام خانوادگي: الماس پورزاهدي


سال و محل تولد: 1342 تهران

سوابق تحصيلی: فوق ليسانس سيستم هاي اطلاعاتي

سمت فعلی: مدير منطقه شمالغرب

سوابق در صنعت نفت: 33 سال

سوابق خارج از صنعت نفت:

پست الکترونيک:    


نام و نام خانوادگي: مجتبی بشارتیان


سال و محل تولد: 1346  - خرم آباد

سوابق تحصيلی: لیسانس مهندسی برق از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

                      فوق ليسانس مديريت اجرايي-مديريت استراتژيك از دانشگاه علوم تحقيقات

سمت فعلی: مدیر منطقه اصفهان

سوابق در صنعت نفت:

-       مهندس تعمیرات برق منطقه لرستان

-       رئیس واحد تعمیرات برق منطقه لرستان

-       معاون فنی منطقه شمال

-       مدیر منطقه جنوب شرق

سوابق خارج از صنعت نفت:

-       کارشناس نصب و راه اندازی پست های فشار قوی در شرکت نصب نیرو از شرکت های وابسته به توانیر

پست الکترونيک:    besharatian@ioptc.ir


نام و نام خانوادگي: مهرداد حقیقیان


سال و محل تولد: 1350 کرمانشاه

سوابق تحصيلی: مهندسی مکانیک

سمت فعلی: مدير منطقه غرب

سوابق در صنعت نفت:

تکنسین تعمیرات خطوط لوله منطقه لرستان

سرپرست و رئیس واحد نگهداری و تعمیرات خط منطقه لرستان

معاون فنی منطقه خلیج فارس

سوابق خارج از صنعت نفت:

 

پست الکترونيک:    نام و نام خانوادگي:پرويز شياسي


سال و محل تولد:1338

سوابق تحصيلی:

سمت فعلی: مدير منطقه جنوبشرق

سوابق در صنعت نفت: از سال 1366

سوابق خارج از صنعت نفت:

-------------

پست الکترونيک:   


نام و نام خانوادگي: سيد حميد حسيني


سال و محل تولد: 1347 دورود

سوابق تحصيلی: ليسانس دانشگاه نفت اهواز

سمت فعلی: مدير منطقه شمال

سوابق در صنعت نفت:

-      23 سال و 6 ماه

سوابق خارج از صنعت نفت:

-      سپاه پاسداران لرستان

پست الکترونيک:    hoseini-h@ioptc.ir


نام و نام خانوادگي: علیرضا پسرزاده عطار


 

سال و محل تولد: 1343اهواز

سوابق تحصيلی: مهندسي برق

سمت فعلی: مدير شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه خلیج فارس

سوابق در صنعت نفت:

رئیس مخابرات منطقه شمالغرب – زنجان

رئیس مخابرات پالایشگاه و منطقه اصفهان

معاون مخابرات منطقه اصفهان

مدیر منطقه خطوط لوله و مخابرات لرستان

مدیرمنطقه خطوط لوله و مخابرات خلیج فارس

سوابق خارج از صنعت نفت:

--

پست الکترونيک:

Attar-a@ioptc.ir